Facebook

Chestionare

Studiu privind brandul județului Maramureș

Maramureșenii sunt invitați să exprime un punct de vedere asupra elementelor definitorii ale identității județului lor.

Astfel, ei pot contribui în mod direct la un studiu ce-și propune evaluarea brandului județului și la formularea unor recomandări pentru mai buna sa promovare. Chestionarul poate fi completat în perioada 7 APRILIE – 2 MAI 2016, iar oferirea de răspunsuri pentru cele 20 de întrebări durează maxim 10 minute.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!

 

Vrem să subliniem că orice informație pe care ne-o oferiți prin completarea acestui chestionar va fi confidențială. Nici un fel de date despre dvs. ca persoană, nici numele sau adresa nu vor fi divulgate către alte persoane din afara studiului. Toate datele colectate sunt în scopul cercetării și sunt folosite doar pentru alcătuirea unor statistici, conform prevederilor Legii 677/2001, referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și legislația în vigoare referitoare la etica cercetării pe subiecți umani și la proprietatea intelectuală.

 

 

Completează chestionar